Winrock

tətbiqlər

Ev »  tətbiqlər

Xidmət olunan bazarlar:


Neft-kimya
Neft və Qaz
Elektrik istehsalı
Nüvə
Külək enerjisi
Okean Mühəndisliyi
Ağır mühəndislik
Metro mühəndisliyi
Ətraf Mühit mühəndisliyi

Winrock məhsullarının istifadə olunduğu avadanlıq:


Vana
Nasos
Təzyiq gəmisi
Turbin
Gəmi
Bolier
Körpü
İstilik dəyişdirici
Sualtı avadanlıqları
Wellhead avadanlıqları
Dağ-mədən avadanlıqları
Elektrik Maşınları
Nüvə reaktoru
Boru kəməri